DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN HỌC BỔNG D.O.V.E

     Sở GD – ĐT Quảng Trị                                                                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT HẢI LĂNG                                                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐỀ NGHỊ CẤP HỌC BỔNG “Những nỗ lực phát triển Việt Nam”

Năm học 2011 – 2012

 

STT

Họ và tên học sinh

Lớp

XL năm học 2010 - 2011

Địa chỉ

Hoàn cảnh gia đình

HL

HK

        1.             

Nguyễn Thị Cẩm Như

10A1

GIỎI

TỐT

Hải Vĩnh- Hải Lăng

Hộ Nghèo. Mồ côi cha, mẹ làm ruộng nuôi 2 con đi học

        2.             

Trần Thị Diệu Ý

10A1

GIỎI

TỐT

Hải Trường- H.Lăng

Hộ Cận nghèo, bố bị tai nạn, gia đình 6 con đi học

        3.             

Lý Thị Hồng

10A1

GIỎI

TỐT

Hải Thành-HL

Hộ nghèo, đông con đi học

        4.             

Hoàng Viết Tứ

10A2

GIỎI

TỐT

Khóm 3 TTHLăng

Hộ nghèo, bố đau thận, anh tàn tật

        5.             

Võ Thị Thu Hiền

10A2

KHÁ

TỐT

Hải Thọ, Hải Lăng

Bố mẹ ly hôn bỏ đi, ở với bà nội nhà nghèo

        6.             

Lê Văn Trung

10A2

Khá

Tốt

Hải Thượng _HL

Hộ nghèo,bố câm điếc

        7.             

Nguyễn phúc Điền

10A2

KHA

TỐT

Hải Trường - HL

Hộ nghèo,gia đình chuyển từ nam về không có ruộng đất

        8.             

Nguyễn Thị Hồng Nhị

10A3

GIỎI

TỐT

Hải Ba- Hải Lăng

Hộ nghèo, mồ côi mẹ

        9.             

Lê Thị Thanh

10A3

GIỎI

TỐT

Hải Trường- H.Lăng

Hộ nghèo đông con, mẹ đau ốm

     10.             

Bùi Thị Hằng

10A3

GIỎI

TỐT

Hải Khê- Hải Lăng

Hộ cận nghèo,bố già yếu,nhà đông con

     11.             

Phạm Bá Minh Quân

10B1

TB

TB

Hải Thọ- Hải Lăng

Hộ nghèo, bố bố mất vì bệnh hiểm nghèo, gia đình khó khăn

     12.             

Lê Thị Hiệp

10B1

TB

Tốt

Hải Thiện- HL

Hộ nghèo,mồ côi mẹ

     13.             

Nguyễn Thị Tý

10B1

KHÁ

TỐT

Hải Vĩnh- HL

Hộ nghèo,mồ côi cha

     14.             

Phạm Thị Thùy Trang

10B2

Khá

Tốt

Hải Lâm- HL

Hộ nghèo, bố bị ảnh hưởng chất độc dioxin, mẹ bị khớp

     15.             

Võ Thị Thu Hiền

10B2

Khá

Tốt

Hải Trường- HL

Hộ nghèo,mô côi bố,mẹ đau ốm

     16.             

Lê Văn Hậu

10B2

Khá

Tốt

Hải Thượng _HL

Hộ nghèo,bố câm điếc

     17.             

Phan Thị Thùy Trinh

10B3

Khá

Tốt

Hải Thọ-HL

Mồ côi bố mẹ,hộ nghèo

     18.             

Trương Thị Diệu

10B3

Khá

Tốt

Hải Khê- HL

Hộ nghèo,mồ côi mẹ,bố bệnh nặng

     19.             

Võ Sĩ Nho

10B3

TB

Tốt

Hải Lâm-HL

Bố bị mù,hia đình khó khăn

     20.             

Văn Công Toàn

10B4

TB

Khá

Hải Lâm- HL

Mồ côi bố,hộ nghèo

     21.             

Nguyễn Thị Thu Hiền

10B4

Khá

Tốt

Hải Lâm -HL

Mồ côi bố,hộ nghèo

     22.             

Nguyễn Minh Đức

10B4

TB

Tốt

Hải Lâm -HL

Mồ côi bố,hộ nghèo

     23.             

Nguyễn Thị Thanh Trà

10B5

Khá

Tốt

Hải Trường HL

Hộ cận nghèo,nhà tạm,mẹ ốm,gia đình đông con

     24.             

Nguyễn Thị Dung

10B5

TB

Tốt

Hải Thành -HL

Hộ nghèo,bố đau ốm,6con đi học

     25.             

Phan Khắc Khánh Nhật

10B5

TB

Khá

Thị trấn Hải Lăng

Bố mẹ ly dị bỏ rơi,3 chị em ở với bà ngoại,hộ nghèo

     26.             

Nguyễn Trí Nhân

10B6

khá

Tốt

Hải Xuân -HL

Hộ nghèo,không có bố,mẹ đau yếu

     27.             

Trần Thị Hoài

10B6

Giỏi

Tốt

Hải Khê -HL

Hộ nghèo,mồ côi bố,5 con đi học,mẹ bị tai nạn

     28.             

Văn Thị Lê

10B6

Khá

Tốt

Hải Khê _ HL

Hộ nghèo,bố bị tai nạn mất sức lao động

     29.             

Nguyễn Thị Hằng

10B7

Khá

Tốt

Hải Xuân -HL

Hộ nghèo,đông con,bố bị bệnh hiểm nghèo

     30.             

Đặng Thj Phê

10B7

Khá

Tốt

Hải Thiện -HL

Hộ nghèo,mẹ đau tim

     31.             

Lê Thị Như Mơ

10B7

Giỏi

Tốt

Hải Lâm -HL

Hộ nghèo,đông con,bố bị ung thư mất 2009

     32.             

Trần  Phương Uyên

11A1

Giỏi

Tốt

Hải Thọ

Bố tai nạn, bà đau yếu, gia đình khó khăn

     33.             

Phan Khắc Dự

11A1

Khá

Tốt

Hải Thọ

Gia đình hộ nghèo, bố tàn phế

     34.             

Phạm Thị Thùy Trang

11A1

Khá

Tốt

Hải Thọ

Mồ côi cha, mẹ làm thuê, hộ nghèo

     35.             

Lê Minh Quốc Trung

11A2

Khá

Tốt

Hải Thọ

Hộ nghèo, đông anh em đi học, bố mẹ già yếu

     36.             

Hoàng Hiệp

11A2

Khá

Tốt

Hải Thọ

Hộ nghèo, bố đau ốm, anh chị đang đi học

     37.             

Nguyễn Thị Khánh Ly

11A3

Khá

Tốt

Hải Quế

Mồ côi cha, hộ nghèo

     38.             

Nguyễn Thị Hồng Thương

11A3

Khá

Tốt

Hải Quế

Hộ nghèo, bố bị bệnh kinh niên

     39.             

Nguyễn Thị Hồng Huệ

11A3

Khá

Tốt

Hải Thọ

Hộ  nghèo, cha tàn tật

     40.             

Nguyễn Trí Quang

11B1

TB

Khá

Hải Vĩnh

Mồ côi cha, mẹ đau ốm kinh niên, ở với cậu

     41.             

Trần Thị Hải Quỳnh

11B1

Khá

Tốt

Hải Lâm

Hộ nghèo, bố bị bệnh hiểm nghèo, mẹ hay đau ốm

     42.             

Nguyễn Thị Thu Hương

11B1

Khá

Tốt

Hải Lâm

Hộ nghèo, mồ côi cha

     43.             

Nguyễn Đức Tài

11B2

TB

Khá

Hải Thọ

Hộ nghèo, bố mẹ làm thuê, nhà tạm

     44.             

Nguyễn Thị Phượng

11B2

TB

Tốt

Hải Thiện

Mẹ kiếm con, hộ nghèo

     45.             

Nguyễn Thị Thảo

11B2

TB

Khá

Hải Xuân

Bố mẹ làm ruộng, 4 con đang đi học, nhà  tạm

     46.             

Lê Diệu Lý

11B3

Khá

Tốt

Hải Quy

Ba bị tai nạn, mẹ đau yếu, hộ nghèo

     47.             

Lý Thị Ngọc Lan

11B3

Khá

Tốt

Hải Thọ

Mẹ bị bệnh tâm thần, gia đình đặc biệt khó khăn

     48.             

Lê Thị Thanh Tâm

11B3

Khá

Tốt

Hải Trường

Hộ nghèo, nhà tạm

     49.             

Lê Tuấn Ánh

10B1

TB

TB

Hải Thành

Bố mất trí, mẹ bỏ đi, ở với bà nội

     50.             

Nguyễn Thị Kim Liên

11B4

Khá

Tốt

Hải Lâm

Mồ côi cha, hộ nghèo

     51.             

Nguyễn Đức Trai

10B4

TB

 

Hải Dương

Hộ nghèo, bố bị thoái hóa cột sống, mẹ bị tai biến

     52.             

Võ Thị Thùy Trang

11B5

Khá

Tốt

Hải Trường

Hộ nghèo, chị bị chất độc màu da cam

     53.             

Lê Thị Vũ Nguyên

11B5

TB

Khá

Hải Thọ

Hộ nghèo, mẹ bị mù, ba bỏ đi ở với bà

     54.             

Nguyễn Thị Thanh Hằng

11B5

Giỏi

Tốt

Hải Vĩnh

Bố bệnh sỏi thận, mẹ bị bệnh kinh niên, hộ nghèo

     55.             

Hồ Thị Mỹ Huệ

11B5

TB

Tốt

Hải Thành

Mồ côi cha, mẹ đau ốm, hộ nghèo

     56.             

Lê Hữu Tôn

11B6

TB

Khá

Hải Quy

Hộ nghèo, bố bị gai cột sống, nhà đông con

     57.             

Phạm Thị Hồng Linh

11B6

Khá

Tốt

Hải Thọ

Cha tàn tật, đông con, gia đình đặc biệt khó khăn

     58.             

Nguyễn Đức Long

10B7

TB

Tốt

Hải Thành

Mồ côi cha, mẹ đau ốm thường xuyên, hộ nghèo

     59.             

Lê Thị Thùy Trang

11B7

Khá

Tốt

Hải Trường

Hộ nghèo, bố bị thần kinh

     60.             

Hoàng Thị Tuyết Linh

11B7

TB

Tốt

Hải Thành

Mồ côi mẹ, hộ cận nghèo

     61.             

Trần Ngọc Thanh

11B7

TB

Khá

Hải Thọ

Mồ côi bố- Hộ nghèo

     62.             

Nguyễn Thị Thuý Ngọc

12A1

Khá

Tốt

Thị trấn Hải Lăng

Hộ nghèo, ba mẹ bị tai nạn giao thông

     63.             

Nguyễn Thị Thúy Hạnh

12A1

Giỏi

Tốt

Hải Trường

Mồ côi cha, mẹ ung thư, hộ nghèo

     64.             

Phan Thị Cẩm

12A1

Khá

Tôt

Hải Thiện

Mồ côi cha, hộ nghèo

     65.             

Bùi Khôi Tuấn

12A2

Khá

Tốt

Hải Thiện

Mồ côi cha, hộ nghèo

     66.             

Nguyễn Văn Cần

12A2

Khá

Tốt

Hải Lâm

Mồ côi cha, mẹ ốm, hộ nghèo

     67.             

Phan Thị Thu Trang

12A2

Khá

Tốt

Hải Thọ

Bố mù, đông con, hộ nghèo

     68.             

Nguyễn Quốc Hiếu

12A2

Khá

Tốt

Hải Thọ

Mồ côi bố, hộ nghèo

     69.             

Nguyễn Thị Hiền

12A3

Khá

Tốt

Hải  Ba

Hộ nghèo, mồ côi mẹ

     70.             

La Văn Thuận

12A3

TB

Tốt

Thị trấn Hải Lăng

Hộ nghèo, mồ côi cha

     71.             

Nguyễn Như Ý

12B1

Khá

Tốt

Hải Thọ

Hộ nghèo, mồ côi bố, mẹ ốm

     72.             

Trần Thị Lan

12B1

Khá

Tốt

Hải Trường

Mồ côi bố, mẹ ốm

     73.             

Lý Thị Tường Vui

12B1

TB

Khá

Hải Thành

Bố mẹ li dị, mẹ bị ung thư, ở với bà ngoại, hộ nghèo

     74.             

Lê Thị Diễm

12B2

TB

Tốt

Hải Thiện

Mồ côi cha, mẹ ốm đau, hộ nghèo

     75.             

Phan Thị Thùy Tơ

12B2

TB

Tốt

Hải Thọ

Mồ côi bố, hộ nghèo, mẹ mờ mắt

     76.             

Đạng Bá Cường

12B2

Khá

Tốt

Hải Thiện

Hộ cận nghèo,  bản thân bị bệnh u xơ, bố mẹ đau ốm

     77.             

Trần Thị Khánh Hằng

12B3

TB

Tốt

Hải Lâm

Hộ nghèo, mồ côi bố, mẹ ốm

     78.             

Lê Thị Thuỷ Tiên

12B3

TB

Tốt

Hải Lâm

Mồ côi bố, hộ nghèo

     79.             

Nguyễn Ngọc Học

12B3

TB

Khá

Hải Thọ

Hộ nghèo, chị bị tật, cha mẹ già

     80.             

Lê Thị Diệu Trâm

12B4

Khá

Tốt

Hải Xuân

Hộ nghèo, cha bị liệt nửa người

     81.             

Phan Thị Mỹ Nhung

12B4

TB

Khá

Hải Vĩnh

Hộ nghèo, mồ côi cha

     82.             

Lê Thị Ngọc Uyên

12B4

Khá

Tốt

Hải Quy

Hộ nghèo, mẹ bị tai nạn

     83.             

Hồ Thị Ái Vân

12B5

Khá

Tốt

Hải Thành

Hộ nghèo, mồ côi bố

     84.             

Trần Thị Thuỳ Nhạn

12B5

TB

Tốt

Hải Lâm

Hộ nghèo, mồ côi bố

     85.             

Trần Thị Ngoan

12B5

Khá

Khá

Hải Xuân

Hộ nghèo

     86.             

Nguyễn Thị Thu Hương

12B6

TB

Khá

Hải Lâm

Hộ nghèo, mồ côi bố

     87.             

Võ Thị Nhung

12B7

TB

Khá

Hải Vĩnh

Hộ nghèo, mồ côi mẹ

     88.             

Phan Thị Thùy Dương

12B7

Khá

Tốt

Hải Thọ

Mồ côi mẹ, bố bệnh nặng, hộ nghèo

     89.             

Trương Thị Hồng

12B8

Khá

Tốt

Hải Trường

Bản thân bị tàn tật

     90.             

Hồ Thị Tín Nhiệm

12B8

TB

Tốt

Hải Thành

Mồ côi cha, mẹ ốm nặng, bản thân bị bệnh, hộ nghèo

                                                                                                                                                            Hải Lăng, ngày 19  tháng 9 năm 2011

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Hiệu trưởng

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 39
Hôm qua : 51
Tháng 04 : 783
Năm 2020 : 13.058