THƯ GỬI TI GIÁO DỤC, CÁC HIỆU TRƯỞNG, GIÁO VIÊN VÀ CÁC CHÁU HỌC TRÒ KHU 10 (*)

(Nhờ Uỷ ban hành chính khu chuyển giao)

(Nhờ Uỷ ban hành chính khu chuyển giao)

                 Tôi rất vui lòng nghe Đặc phái đoàn của Chính phủ đi kinh lí về, báo cáo rằng:

                Nhân viên giáo dục và các học sinh khu 10 khá hoạt động, và có nhiều sáng kiến tham gia công cuộc kháng chiến.

                - Ở mỗi trường có 1 vườn tăng gia sản xuất.

                - Học trò trường trung học kháng chiến ở Đào Giã đã trồng được 30000 cây sắn.

                - Những trường tiểu học, các học trò đã trồng và đã lấy được khoai, ngô, sắn làm lương khô tặng bộ đội.

                Năm nay, các trường đang trồng rau, để bán lấy tiền giúp quỹ Thương binh và Mùa Đông kháng chiến.

                - Học trò trường Cao Xá (Hạc Trì) sáng thì học, chiều thì giúp việc xã hội trong các làng, đã sửa giếng và lấy bông gạo may áo trấn thủ để tặng bộ đội. Ngày nghỉ thì đi thăm thương binh.

                - Các giáo viên đã quyên 1 ngày lương để giúp thương binh.

                - Trước kia, trong khu không có trường trung học nào, từ ngày độc lập, trong khu đã sửa được 5 trường trung học.

                - Đồng bào các xã đã tự hùn tiền mở 1 trường trung học.

                - Nhờ sự cố gắng của ông Hiệu trưởng và sự sốt sắng giúp đỡ của đồng bào trong làng, mà Yên Luật đã lập được 1 trường trung học.

                - Do sự hoạt động của ông Ti trưởng Vương Kiêm Toàn và sự hăng hái của nam nữ giáo viên bình dân học vụ mà đã có sách in để cho đồng bào thiểu số học.

Đó là những thành tích khá tốt đẹp trong mặt trận văn hoá của ta. Tôi thay mặt Chính phủ mà khen ngợi:

                Các ông Ti trưởng giáo dục và Bình dân học vụ.

                Các ông Hiệu trưởng và các anh chị em giáo viên, cùng các cháu học trò, đã áp dụng Học với Hành, đã thực hiện kháng chiến bằng văn hoá, văn hoá của kháng chiến.

                Đồng thời, tôi cảm ơn đồng bào Cao Xá, Yên Luật, và các làng, mặc dầu những sự khó khăn thiếu thốn trong lúc này, đồng bào đã ra sức ủng hộ giáo dục, ủng hộ kháng chiến.

                Tôi mong rằng sẵn cái nền tảng đó, các ông Ti trưởng, các anh chị em giáo viên, các cháu học sinh, cùng toàn thể đồng bào cố gắng thêm, làm sao cho khu 10 trở nêm một khu kiểu mẫu về mặt giáo dục cũng như về mặt kháng chiến.

Chào thân ái và quyết thắng

Tháng 1 nǎm 1948

HỒ CHÍ MINH

(*) Khu 10: Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Phú Thọ, Tuyên Quang, Vính Yên.

Hồ Chí Minh toàn tập Nhà XB Sự thật – Hà Nội- 1985,

 tập V,  trang 41.

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 30
Hôm qua : 93
Tháng 04 : 659
Năm 2020 : 12.934