LỊCH THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018-2019

LỊCH THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018-2019

 LỊCH THI

KỲ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019

A. CÁC MÔN THI KHÔNG TẬP TRUNG:

I. KHỐI 12

Thời gian thi

Môn thi

Thời gian làm bài

Tiết 2, thứ Bảy, ngày 22/12/2018

Tin học

45 phút

Tiết 3, thứ Bảy, ngày 22/12/2018

CNCN

45 phút

II. KHỐI 10, 11

Thời gian thi

Môn thi

Thời gian làm bài

Tiết 2, thứ Tư, ngày 26/12/2018

Tin học

45 phút

Tiết 3, thứ Tư, ngày 26/12/2018

CNCN, CNNN

45 phút

Chú ý: - Các môn Tin, CN thi trong giờ học chính khóa của các lớp cho cả 3 khối.

- Các môn Thể dục và QPAN thi theo TKB bộ môn, GV dạy chủ động bố trí, đảm bảo yêu cầu của bộ môn và kế hoạch chung của nhà trường.

B. CÁC MÔN THI TẬP TRUNG:

  1. KHỐI 12

Ngày

Buổi

Môn

Thời gian làm bài

Giờ vào phòng

Giờ phát đề

Tính giờ làm bài

Giờ thu bài

Thứ 5 27/12/2018

Sáng

Ngữ văn

90 phút

7h15’

7h25’

7h30’

9h00’

Tiếng Anh

45 phút

9h15’

9h30’

9h35’

10h20’

Vật lí

45 phút

10h30’

10h35’

10h40’

11h25’

Thứ 6 28/12/2018

Sáng

Toán

90 phút

7h15’

7h25’

7h30’

9h00’

Sinh học

45 phút

9h15’

9h20’

9h25’

10h10’

Lịch sử

45 phút

10h20’

10h25’

10h30’

11h15’

Thứ 7 29/12/2018

Sáng

Hóa học

45 phút

7h15’

7h25’

7h30’

8h15’

Địa lí

45 phút

8h30’

8h35’

8h40’

9h25’

GDCD

45 phút

9h40’

9h45’

9h50’

10h35’

Chú ý: Thời gian các buổi thi có sự khác nhau nên thầy cô chú ý xem kỹ.

  1. KHỐI 11

Ngày

Buổi

Môn

Thời gian làm bài

Giờ vào phòng

Giờ phát đề

Tính giờ làm bài

Giờ thu bài

Thứ 4 02/01/2019

Sáng

Ngữ văn

90 phút

7h15’

7h25’

7h30’

9h00’

Vật lí

45 phút

9h15’

9h20’

9h25’

10h10’

Lịch sử

45 phút

10h20’

10h25’

10h30’

11h15’

Thứ 5 03/01/2019

Sáng

Toán

90 phút

7h15’

7h25’

7h30’

9h00’

Sinh học

45 phút

9h15’

9h20’

9h25’

10h10’

GDCD

45 phút

10h20’

10h25’

10h30’

11h15’

Thứ 6 04/01/2019

Sáng

Hóa học

45 phút

7h15’

7h25’

7h30’

8h15’

Tiếng Anh

45 phút

8h30’

8h40’

8h45’

9h30’

Địa lí

45 phút

9h45’

9h50’

9h55’

10h40’

III. KHỐI 10                                           

Ngày

Buổi

Môn

Thời gian làm bài

Giờ vào phòng

Giờ phát đề

Tính giờ làm bài

Giờ thu bài

Thứ 4 02/01/2019

Chiều

Ngữ văn

90 phút

13h00’

13h10’

13h15’

14h45’

Vật lí

45 phút

15h00’

15h10’

15h15’

16h00’

Lịch sử

45 phút

16h15’

16h20’

16h25’

17h10’

Thứ 5 03/01/2019

Chiều

Toán

90 phút

13h00’

13h10’

13h15’

14h45’

Sinh học

45 phút

15h00’

15h10’

15h15’

16h00’

GDCD

45 phút

16h15’

16h20’

16h25’

17h10’

Thứ 6 04/01/2019

Chiều

Hóa học

45 phút

13h00’

13h10’

13h15’

14h00’

Tiếng Anh

45 phút

14h15’

14h20’

14h25’

15h10’

Địa lí

45 phút

15h25’

15h30’

15h35’

16h20’

 

Lưu ý: Nghỉ cuối kỳ: 05/01/2019 (Thứ Bảy)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG COI THI

 

 

 

                                                                                 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 49
Hôm qua : 81
Tháng 02 : 5.276
Năm 2020 : 8.235