Kỷ niệm ngày giỗ Tổ Hùng Vương, 43 năm ngày giải phóng miền Nam  và Quốc tế lao động 1/5.