Một số hình ảnh hoạt động nhân ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-2018)

Hoạt động kỉ niêm 36 năm Ngày nhà giáo Việt Nam